RSS-voog

Category Archives: Uncategorized

eTwinningu tegevused lähikuudel

Posted on

Edastan meeleldi Elo Allemanni infot:

Hea eTwinningu õpetaja
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub teid taas kaasa lööma eTwinningu tegevustes!
eTwinningu portaalis on 2016. aastal toimunud palju muutusi, eTwinning Live'is
saavad õpetajad reaalajas suhelda ja oma professionaalset võrgustikku arendada.
Õpetajate käsutuses on videokonverentsi töövahend (Adobe Connect 9) veebiürituste
korraldamiseks, olgu selleks arutelu väiksemas grupis või hoopis videokonverents
kuni 100-le osalejale. Samuti on õpetajatel võimalus osaleda teemapõhiste võrgustike
ehk Gruppide töös. Kasutajate omavahelisse suhtlemisse on lisandunud
sotsiaalvõrgustiku elemente, mis aitab hoida kolleegide tegemistega kursis.
Uuenenud on ka projektitöökeskkond Twinspace, projektitöö läbiviimisel saab
videokonverentsi kaudu õpilastele veebikohtumisi korraldada ja reaalajas näiteks
kaks Euroopa eri riikides asuvat klassiruumi ühendada. Olgu öeldud, et eTwinningu
kaudu on võimalik ka ainult Eesti koolide vaheline koostöö.
eTwinning programm pakub võimalust 2016. aastal osaleda koolitustel ja
õppimisüritustel.
7. novembrist kuni 5. detsembrini 2016 toimub eTwinning Lives veebipõhine
eestikeelne koolitus "eTwinningu veebikursus". Kursusel tutvutakse lähemalt
projektitöö võimalustega ning uuenenud eTwinning portaaliga. Koolitajateks Mari
Tõnisson ja Varje Tipp. Toimumiskohaks eTwinning Live grupp eTwinningu veebikursus
https://groups.etwinning.net/11424/home.
Palume kõigil, kes soovivad kursuse läbida täies mahus, registreeruda tunnistuse
saamiseks HITSA koolitusveebis. Tunnistuse saamiseks on vajalik ära teha koolituse
käigus antud praktilised ülesanded. Kes soovib kaasa lüüa vaid osaliselt, neil
palume eTwinningu portaali kaudu ühendust võtta Varje Tipi või Mari Tõnissoniga, kes
teid gruppi liidavad. Koolitus on õpetajatele tasuta.
HITSA koolitusveebis: https://koolitus.hitsa.ee/training/828/register
2.-3. detsembrini 2016 toimub Tallinnas eTwinningu koolitus edasijõudnutele.
Koolitus algab reedel kell 14.30 ja lõppeb laupäeval kell 14.30.
Koolitusele oodatakse õpetajaid, kel on eTwinningu projektitöö kogemus, kuid kes
tahavad lähemalt tutvuda uuenenud eTwinningu portaaliga ja uute suundadega
projektõppes. Täpne toimumiskoht ja ajakava novembri alguses. Koolitus on
õpetajatele tasuta.
Registreerimine HITSA koolitusveebis https://koolitus.hitsa.ee/training/838/register
eTwinningu Live'is toimuvad sellel aastal järgmised 10-15 päeva vältavad
veebipõhised õppimisüritused (registreerimine eTwinning Lives):

·     17.-28. oktoober Educar en la Ciudadanía Digital/ Digitaalseks kodanikuks
kasvamine<https://live.etwinning.net/professionaldevelopment/learningevent/22770/>,
hispaania keeles

·     31. oktoober-11. november Google
Earth<https://live.etwinning.net/professionaldevelopment/learningevent/23716/>,
inglise keeles

·     4.-15. detsember Pöörame klassiruumi
ümber<https://live.etwinning.net/professionaldevelopment/learningevent/23717/>,
inglise keeles

·     7.- 22. november iPadi kasutamise alusoskused koolides (eTwinningu jaoks),
inglise keeles

·     14.- 27. november Võtmepädevused eTwinningu projektides, miks ka mitte?
inglise keeles

·     20. november-4. detsember Padlet igapäevase koostöövahendina, rootsi ja
norra keeles

·     29. november-9. detsember Praktilised lisateadmised matemaatikast (HOME),
inglise keeles

Traditsiooniliselt ootame kõiki õpetajaid osalema eTwinningu projektivõistlusel,
selleks tuleb täita kvaliteedimärgi taotlused hiljemalt 30. aprilliks 2017
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-projektivoistlus-2017
European Schoolnet palub tagasisidet eTwinningu programmi kohta, eestikeelse
küsimustiku leiate selle lingi kaudu
https://www.surveymonkey.com/r/eTwinning-ET-2016 Küsimustikku saab täita kuni 15.
novembrini 2016.
Eesti õpetajate eTwinningu grupp Facebookis
https://www.facebook.com/groups/510576889073244/
Tervitades
Elo Allemann
eTwinningu projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
e-post elo.allemann@hitsa.ee<mailto:elo.allemann@hitsa.ee>
tel + 372 5885 6869
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn
www.innovatsioonikeskus.ee<http://www.innovatsioonikeskus.ee/>
www.koolielu.ee<http://www.koolielu.ee/>
www.etwinning.net<http://www.etwinning.net/>

Tänavusel eTwinningu päeval tunnustame mitmekesisust

Posted on

(vahendan Koolielust)
9. mail tähistab Euroopa õpetajatevõrgustik eTwinningu päeva, mille raames toimub üleeuroopaline kampaania „Tunnustage mitmekesisust“.

eTwinningu põhiolemuse moodustab aktiivne kodakondsus, koos töötamine ja eri kultuuridest pärit inimeste vaheline üksteisemõistmine – seega tunnustagem seda sel kevadel!

Alates 18. aprillist kuni 9. maini soovib eTwinning kampaania „Tunnustage mitmekesisust“ kaudu teada saada, mida noored kogu Euroopas mitmekesisusest arvavad. Kampaania osana korraldavad õpetajad enda klassides debatte, paludes õpilastel arutada küsimuste üle „Kuidas te mitmekesisust määratlete?“, „Kuidas me seda säilitada saame?“ ja „Kuidas me seda edendada saame?“.

Seejärel loovad õpetajad ja õpilased üheminutilise/5 pildist koosneva video, mis võtab nende mitmekesisuse teemalise arutelu kokku. Videoid jagatakse eTwinning Live’is.

Täpsem info sündmuste ja videote postitamise kohta, samuti materjale debattitide läbiviimiseks leiab eTwinning Live lehelt, kuhu pääsevad ligi eTwinninguga liitujad. eTwinningu kogukonnaga saab liituda siin: https://www.etwinning.net/et/pub/preregister.cfm.

Lisainfo kampaania kohta eTwinning Live’ist: https://live.etwinning.net/campaigns/2016/diversity.

 

Miniprojektide võit tuli Mammaste Kooli!

Posted on

PALJU ÕNNE!

Sopruskoolide blogis on lugeda järgmist:

Augustis kuulutasime eTwinningu suvekoolis välja miniprojektide konkursi, mille raames tuli kooliaasta kahe esimese kuuga kahe kooli koostöös läbi viia õpiprojekt.
Konkursile esitasid projekti kolmes miniprojektis osalenud õpetajad, kes täitsid novembri alguses selleks eTwinningu portaalis  kvaliteedimärgi taotluse.
Kõik kolm projekti olid mõeldud lasteaia ja I kooliastme õpilastele.

Mammaste Lasteaia ja Algkooli ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekt “Jäätis”

 See, et jäätis ei jäta külmaks ei õpilasi ega õpetajaid, on ilmselge, kui vaadata, missuguse innuga õpilased projekti tegevustes kaasa on löönud ning kuidas õpetajad oskuslikult  projektitöösse eri õppeained lõimisid. Projektis osalesid koos õpetajatega 6-7-aastased õpilased. Projekt on ka heaks näiteks, kuidas kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õppetöös.

Kogu projektitööd ilmestab väga hästi esitletud projekti koduleht Twinspace’is – kõik projekti tegevused on esitatud loogilises järjekorras. Märkimist väärib, kuidas õpetajad on planeerinud projekti tegevusi nii, et mõlema kooli lastel oleks ka ühistegevusi, näiteks loodi koostöös ühine luuletus jäätisest ja viidi läbi videokonverents.

 

Kauaaegse aktiivse projektitöö eest tunnustus

Posted on

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, samal aastal liitus üleeuroopalise programmiga ka 79 õpetajat Eestist. Tänaseks osaleb eTwinningus üle 3000 eesti õpetaja. Eelmisel reedel tähistas HITSA koos sajakonna eTwinningu õpetajaga programmi 10. sünnipäeva ning tunnustas tublimaid tvinnijaid.
„eTwinning on hea näide sellest, kuidas tehnoloogia avardab klassiruumi piire ja võimaldab koos töötada ja õppida eri riikide õpetajatel ja õpilastel,“ sõnas eTwinningu programmijuht Elo Allemann. „Programmis osalenud õpetajad on eTwinningu projektide kaudu andnud panuse oma õpilastes 21. sajandi oskuste arendamiseks. Projektõppe kaudu on nad lisaks ainealastele teadmistele arendanud lastes meeskonnatöö oskusi, toonud klassiruumi rahvusvahelise mõõtme, aidanud kaasa võõrkeelte õppimisele ja mõistmisele, et digivahendid on töötamiseks ja õppimiseks.“

Aktiivse projektitöö eest sai tunnustust neli õpetajat. Kohtla-Järve Lasteaed Tareke õpetaja Ene Kruzman on eTwinningu raames teinud 53 projekti ning talle on antud 9 kvaliteedimärki ja 2 Euroopa kvaliteedimärki. Petri Asperki Pelgulinna Gümnaasiumist on teinud 37 projekti ja saanud 1 kvaliteedimärgi. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja Krista Savitch on loonud 36 projekti ning talle on omistatud 6 kvaliteedimärki ja 6 Euroopa kvaliteedimärki. Aimi Jõesalu Põlva Põhikoolist on teinud 31 projekti ning pälvinud 13 kvaliteedimärki ning 7 Euroopa kvaliteedimärki.

Euroopa kvaliteedimärke jagus ka Põlva projektidele

Posted on

 

KIITUS JA PALJU ÕNNE!
Euroopa kvaliteedimärgid 2015

eTwinningu uhiuus portaal

Posted on

eTwinningu uhiuus portaal pakub rohkem pakub õpetajatele rohkem võimalusi

Rahvusvahelise õpetajate koostöövõrgustiku eTwinningu töökeskkond, eTwinningu portaal läbis viimase viie aasta suurima uuenduskuuri ning kannab nime eTwinning Live. Rääkisime EUN-i projektijuhi Santi Scimecaga portaalist ja palusime Tartu Hiie Kooli haridustehnoloogil Mari Tõnissonil seda testida.

Miks on eTwinningul uut portaal vaja?

Meie põhiline sõnum on see, et eTwinningus toimub tegevus reaalajas ja kogu aeg, see on elujõuline ja mõjus koht leidmaks kolleege, kellega koostööd teha! Õpetaja saab oma töösse puutuvaga tegeleda, millal iganes ta portaali sisse logib!

Märkasime, et eTwinninguga seotud tegevus ja suhtlus toimus sageli väljaspool eTwinningu portaali, tvinnijate ühine tegevus oli laiali mitmes erinevas kanalis, näiteks Facebookis, Linked In’is jne. Oluline on aga hoida eTwinningu võrgustikku koos ja suhtlus koondada ühele platvormile. Et tvinnijatel oleks põhjust eTwinningu portaali tulla ning et see võrgustik koos püsiks, oli vaja olemasolevat platvormi uuendada.

Mis on eTwinning Live?

Uue eTwinning Live portaali avalehel näeb kasutaja mitmeid samu elemente, mida varemgi, kuid on ka mõni suurem uuendus.

Esimene ja ilmselt suurim uuendus on online-sündmuste korraldamine, mis võimaldab sünkroonset suhtlust videokonverentsi abil paljude kasutajate vahel. Nüüd saab iga eTwinninguga liitunu ise läbi viia veebipõhiseid sündmusi, olgu selleks ainetunnid, heade näidete jagamine oma koolist, projektiparteri leidmine vm kogemuse jagamine. Videokonverentsi ruumina kasutatakse Adobe Connect 9 süsteemi. Üritusel saab kutsuda põhimõtteliselt kõiki tvinnijaid, suurim osalejate arv on 100 inimest. Online-sündmused pole televisioon või YouTube’i videod, need sisaldavad palju rohkem interaktsiooni, sest me tahame, et inimesed omavahel suhtleksid, küsimusi esitaks jne.

Uus portaal koondab kõik eTwinningu raames toimuvad veebiüritused jm sündmused ühte kalendrisse, kust portaali külastaja need mugavalt üles leiab.

Teine suurem uuendus on suhtlusvõrgustike elementide lisamine eTwinningu portaali, et anda kasutajatele rohkem informatsiooni teiste tvinnijate kohta ja võimaldades paremini koostööd teha. Juba varasemalt oli eTwinningu portaalis teatavaid suhtlusvõrgustiku elemente, kuid neid polnud piisavalt ja neid ei kasutatud nii palju, nagu me oleksime tahtnud. Nüüd näeb iga kasutaja portaali sisse logides oma esilehel informatsiooni teistelt kasutajatelt, kelle tegevusi ta jälgida saab (näiteks  nende osalemist projektides, ühinemist gruppidega jne).

Kolmas suurem muudatus on nn Õpetajate Tubade asendamine Gruppidega, millega tahame tugevdada kogukonnatunnet õpetajate vahel. Gruppe saab igaüks luua, kuid nende loomist modereeritakse. Eesmärk on pigem väiksem arv, kuid hästi struktureeritud grupid. Nii saavad need lõpuks ka rohkem tähelepanu.

Milline on testijate tagasiside uuele portaalile?

Õpetajad ootavad uut portaali. Paljud inimesed tahavad väga jagada oma kogemusi ja õppida ning näha, mida teised teevad. eTwinning on platvorm, kus saab jagada oma ideid ja sellest võidab kogu võrgustik. Tunnustus on eTwinningus samuti väga oluline osa, eTwinningu õpetaja tegevusel on tähtsus mitte ainult oma koolis, vaid ka laiemalt!

Mis on tulemused, mida uue platvormiga saavutada tahate?

Me tahame aktiveerida kasutajaid eTwinninguga rohkem tegelema, 320 000 registreerunud eTwinningu kasutajast tegeleb praegu sellega aktiivselt vaid 100 000. Niisiis tahame elustada olemasolevaid kogukondi, samuti anda uutele kasutajatele eTwinningu vahendusel võimaluse jälgida teiste tegemisi ning vaimustuda õpetamiskunsti suurepärastest näidetest ilma, et nad tingimata peaks ise projektides osalema. eTwinning on kõigile, see on võrgustik õpetajatele, kes tahavad jagada oma kogemusi ning koos õppida!
Õpetaja kogemus eTwinningu uue platvormiga

Loe edasi.

eTwinning kutsub tähistama programmi 10. tegevusaastat

Posted on
Vahendan siin Elo Allemanni info:

Hea eTwinningu õpetaja

2015. aastal täitub eTwinningu programmil 10. tegevusaasta. Seoses sellega on 
käesoleva õppeaasta lõpuks kavandatud eTwinningus kaks põnevat ettevõtmist.

7. aprillil 2015 kutsuvad Ingrid Maadvere ja Mari Tõnisson teid osalema Eesti
koolide vahelises eTwinning multiprojektis „Tervisepäev meie koolis“.
http://twinspace.etwinning.net/6683/home

Paljud koolid tähistavad seda päeva ning huvitav oleks jagada oma tegemisi ka
teistega. Projekti käigus loovad osalejad fotokollaaži tervisepäevast ning
postitavad selle Fotkisse. Oodatud on osalema kõik kooliastmed ning õppeained.
Enne tervisepäeva saab õpilastega rääkida erinevatest tegevustest, mida
tervisepäeval teha ning sellest, kuidas luua fotodest kollaaže. Kindlasti on
õpilastel ka erinevaid nutiseadmete rakendusi, mis sobivad pildistamiseks,
fototöötluseks. Kasutada tohib ainult enda pildistatud fotosid või joonistatud pilte
ning Fotkis on kollaažid parooli all. Kuna osalema on oodatud kõik kooliastmed ning
õppeained, siis tervisepäevajärgsed analüüsivad ning uurivad tegevused võivad olla
väga erinevad. Algklassiõpetajad võivad kasutada kollaaže jutustamisoskuse
arendamiseks, matemaatikud saavad kasutada neid näiteks Geogebra alusjoonisteks,
võõrkeeleõpetajad võivad tõlkida tegevusi.
Loe täpsemalt
http://www.sopruskoolid.blogspot.com/2015/03/etwinning-kutsub-opetajaid-osalema.html

7. mail 2015 tähistage oma koolis koos teiste Euroopa koolidega eTwinningu päeva.
eTwinningu päeval on kavas on inimlogo, õhupalli teelesaatmine ja palju muud, mida
teie kool kavatseb teha.
Loe täpsemalt
http://www.etwinning.net/et/pub/news/news/etwinning_day_a_day_of_celebr.htm
Lisaks ootame kõiki sellel õppeaastal käimasolnud projekte eTwinningu
projektivõistlusele, selleks tuleb täita 27. aprilliks 2015 eTwinning protaalis
kvaliteedimärgi taotlus.
Loe täpsemalt
https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-projektivoistlus-2015
Heitke pilk ka eTwinningu õppimisürituste kavale ning eTwinningu
kontaktseminaridele ja rahvusvahelistele koolitustele.
eTwinningu õppimisüritused
http://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm
eTwinningu kontaktseminarid ja rahvusvahelised koolitused
https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-koolitused-ja-rahvusvahelised-oppimisuritused
Heade soovidega
Elo Allemann
projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
e-post elo.allemann@hitsa.ee<mailto:elo.allemann@hitsa.ee>
tel +372 651 0100
tel + 372 5885 6869
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn
www.innovatsioonikeskus.ee<http://www.innovatsioonikeskus.ee>
www.e-ope.ee<http://www.e-ope.ee/>
www.koolielu.ee<http://www.koolielu.ee/>
www.etwinning.net

eTwinning koolitused sügisel 2014

Posted on

Edastan siin heameelega Elo Allemanni info:

Hea eTwinningu õpetaja
HITSA Innovatsioonikeskus kutsub teid taas eTwinningu üritustele – koolitustele,
veebiseminaridele ja e-kursusele. eTwinningu koolitused on õpetajatele tasuta.
Toimub kaks kahepäevast koolitust

14. -15 november 2014 eTwinning algajatele Tallinnas hotellis Euroopa

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinningu-koolitus-algajatele

registreerimine kuni 3. novembrini5.-6. detsember 2014 eTwinning lasteaia ja I kooliastme õpetajatele, Tartus

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinningu-koolitus-i-kooliastme-ja-lasteaiaopetajatele

registreerimine kuni 21. novembrinie-kursus Koolielu portaalis

3. november - 30. november 2014 „eTwinning projektid koolielus“, koolitaja Laine
Aluoja.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinning-projektid-koolielus-e-kursus-koolielu-portaalis
2015. aastaks kavandame 9.-10. jaanuaril seminari kutsekooli õpetajatele Tallinnas
ning 6.-7. veebruaril koolimeeskondade koolitust Pärnus. Täpsem info detsembris
2014.
Kutsume osalema ja huvi korral ka oma eTwinningu kogemusest rääkima
veebiseminaridel. Veebiseminaril osalemine on lihtne, registreeruge ja olge õigel
ajal netis olemas.
2014. sügisel on plaanis neli veebiseminari
21. oktoober 2014 kell 16.00 - 17.00 - eTwinning 2014-2015 õ-a , Elo Allemann
Registreerimine avatud http://bit.ly/veebiseminar
31 oktoober 2014 kell 16.00 - 17.00 - uuenenud Twinspace , Mari Tõnisson
11. november 2014 kell 19-20 - liitreaalsus ja eTwinningu projektid, Meeri Sild
25. november kell 19-20 – eTwinningu QL-märgi taotlemine, Eesti projektivõistlus
2014/2015, Meeri Sild
2015. aastaks kavandame
jaanuar 2014 - head näited eTwinning projektidest, kuupäevad täpsustamisel
16.veebruar kkell 19.00 - 20.00 - Erinevad õppemeetodid eTwinningu projektitöös,
Varje Tipp
Veebiseminari registreerumislingi leiate viis päeva enne selle toimumist Desktopilt.
Täpsem info, kuidas seminarile saab ja mis on salasõna, tuleb registreerujatele
e-mailile.
Tutvuge ka rahvusvaheliste õppimisürituste kavaga eTwinning portaalis
http://www.etwinning.net/en/pub/progress/learning_events.htm
eTwinningu koolituste info Sõpruskoolide
blogis<http://sopruskoolid.blogspot.com/p/osalege-koolitustel.html> või HITSA
Innovatsioonikeskuse südmuste
kalendris<http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/events-tags/etwinning>.
Tervitades
Elo Allemann
projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
e-post elo.allemann@hitsa.ee<mailto:elo.allemann@hitsa.ee>
tel +372 651 0100
skype elo.allemann
Tammsaare 47, 11316 Tallinn
www.tiigrihype.ee<http://www.tiigrihype.ee/>
www.e-ope.ee<http://www.e-ope.ee/>
www.koolielu.ee<http://www.koolielu.ee/>
www.etwinning.net<http://www.etwinning.net>

eTtwinning Plus avati!

Posted on

Esmaspäeval, 4. märtsil 2013. a avati eTwinning Plus, eTwinningu osaline laiendus Euroopa naabruses asuvatele riikidele.

Mis see on?

eTwinning Plus on eTwinningu laienemine Euroopa naabrusesse. Euroopa naabruspoliitika arendati välja 2004. a ning selle eesmärk on tihendada suhteid Euroopa Liidu ja selle vahetus läheduses asuvate riikide vahel.

Mis ja kuidas veel etwinninguga?…loe siin

Elagu etwinning!

Palju õnne kvaliteedimärgi saamise puhul

Posted on

Merikesele!!!