RSS-voog

Monthly Archives: jaanuar 2016

Miniprojektide võit tuli Mammaste Kooli!

Posted on

PALJU ÕNNE!

Sopruskoolide blogis on lugeda järgmist:

Augustis kuulutasime eTwinningu suvekoolis välja miniprojektide konkursi, mille raames tuli kooliaasta kahe esimese kuuga kahe kooli koostöös läbi viia õpiprojekt.
Konkursile esitasid projekti kolmes miniprojektis osalenud õpetajad, kes täitsid novembri alguses selleks eTwinningu portaalis  kvaliteedimärgi taotluse.
Kõik kolm projekti olid mõeldud lasteaia ja I kooliastme õpilastele.

Mammaste Lasteaia ja Algkooli ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekt “Jäätis”

 See, et jäätis ei jäta külmaks ei õpilasi ega õpetajaid, on ilmselge, kui vaadata, missuguse innuga õpilased projekti tegevustes kaasa on löönud ning kuidas õpetajad oskuslikult  projektitöösse eri õppeained lõimisid. Projektis osalesid koos õpetajatega 6-7-aastased õpilased. Projekt on ka heaks näiteks, kuidas kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õppetöös.

Kogu projektitööd ilmestab väga hästi esitletud projekti koduleht Twinspace’is – kõik projekti tegevused on esitatud loogilises järjekorras. Märkimist väärib, kuidas õpetajad on planeerinud projekti tegevusi nii, et mõlema kooli lastel oleks ka ühistegevusi, näiteks loodi koostöös ühine luuletus jäätisest ja viidi läbi videokonverents.