RSS-voog

Daily Archives: november 3, 2015

eTwinningu koolitused novembris ja detsembris 2015

Posted on

Vahendan hea meelega vajaliku ja huvitava info:

Hea õpetaja,
Selle aasta novembri- ja detsembrikuus toimuvad programmi eTwinning raames järgmised
koolitused, kuhu ootame teid osalema.
Sellel nädalal saab liituda veebikoolitusega „eTwinning projektid koolielus“.
Koolitus toimub 2. novembrist kuni 7. detsembrini 2015.
Kursusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koostööprojektide võimalustest, õpivad
koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks
vajalike erinevate veebivahenditega. Erilist tähelepanu pööratakse kursusel
rahvusvahelisele projektile, kuid arutatakse ka koostöövõimalusi Eesti koolide
vahel. Koolitaja on Laine Aluoja.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/koolielu-veebikursus-etwinning-projektid-koolis
19.-20. novembril 2015 toimub Tallinnas eTwinningu koolitus lasteaia- ja I
kooliastme õpetajatele.
Koolitus on mõeldud eTwinningus algajatele õpetajatele. Koolitustele oodatakse I
kooliastme ja lasteaiaõpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd
programmi eTwinning raames (www.etwinning.net<http://www.etwinning.net>) ning kes
pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. Registreerimine 16. novembrini.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinning-koolitus-lasteaia-ja-i-kooliastme-opetajatele
4. ja 5. detsembril 2015 toimub Tartus eTwinning koolitus koolimeeskondadele, et
tutvustada, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete
lõimimisel. Koolitusel tutvustatakse nii õpiprojektide kavandamist, nende
integreerimist kooli õppekavasse kui ka veebipõhised võimalusi projektide läbi
viimisel.
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/etwinningu-koolitus-koolimeeskondadele
Osaleda saab ka eTwinningu portaalis toimuvatel rahvusvahelistel koolitustel, millel
osalemiseks saab esitada taotlusi eTwinningu portaali sisse logides oma töölaua
kaudu.
Tagasiside eTwinningu projektides"
Toimumisaeg: 9. kuni 22. november 2015, taotluste esitamine alates 2. november 2015
Kursus on suunatud õpetajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi tagasisidega
seotud motivatsiooniteguritest ja hindamise olulistest aspektidest.
"eTwinning ja e-õpe erivajadustega noorte hariduses"
Toimumisaeg: 17. kuni 28. november 2015, Taotluste esitamine alates 10. november 2015
Sihtrühm: erivajadustega laste õpetajad (kõik vanuserühmad)
Õppimisüritusel keskendutakse web 2.0 tööriistade kasutamisele erivajadustega laste
õpetamisel.

"Õppimine väljaspool klassiruumi"
Toimumisaeg: 30. november kuni 11. detsember 2015.Taotluste esitamine alates 23.
november 2015
Õppimine toimub ka muudes kohtades peale kooli, näiteks muuseumides. Tänapäeval
võimaldavad interaktiivsed muuseumid katseid läbi viia, virtuaalseid näituseid
külastada, online-projektikollektsioone luua jne. Koolitusel osalejad õpivad
muuseumide ressursse projektitöö eri faasides loovalt kasutama ning tutvuvad  uute
pedagoogiliste võtetega, mis on seotud muuseumidega 21. sajandil.
Lähemalt saab tutvuda eTwinningu  rahvusvaheliste veebipõhiste koolitustega:
http://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm
Ootame osalema!
Heade soovidega
Elo Allemann
projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
e-post elo.allemann@hitsa.ee<mailto:elo.allemann@hitsa.ee>
tel + 372 5885 6869
skype elo.allemann
Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn
www.innovatsioonikeskus.ee<http://www.innovatsioonikeskus.ee/>
www.koolielu.ee<http://www.koolielu.ee/>
www.etwinning.net<http://www.etwinning.net/>